Přijďte na happening Kde domov můj

Ve středu 2. května od 16.00 proběhne v parku na Pankráci naproti Café na Půl cesty happening spojený s přespáním lidí s postižením, jejich asistentů a přátel ve stanech. Akce upozorňuje na zoufalou situaci lidí s postižením při hledání bezbariérových bytů v Praze.
V porovnání s regiony je Praha pro člověka na vozíku ideálním místem k žití. Město investuje nemalé částky do odstraňování bariér ve veřejné dopravě, která je pro lidi s postižením zdarma, jsou tu dobře dostupné sociální služby, otevření zaměstnavatelé a široké spektrum pracovních příležitostí, bohaté kulturní vyžití, minimum předsudků.
Mladí lidé s postižením v Praze studují na speciálních a vysokých školách, osamostatňují se, když bydlí na internátech a kolejích. Toto vše jim je ale po ukončení studia málo platné, protože zde není dostupné bezbariérové bydlení.
Akční skupina lidí na vozíku a lidí z Asistence o.p.s. se snaží na situaci nejenom upozornit, ale pokouší se i o provizorní řešení. Na webových stránkách www.bezbabyty.cz se mohou zapojit majitelé nemovitostí a nabídnout byty s bezbariérovým přístupem k pronájmu. Najdete zde také konkrétní lidi, kteří bydlení v Praze hledají a se kterými se můžete setkat na happeningu ve stanech.

Program happeningu:

16.00 – stavění provizorního bydlení v podobě stanů
17.00 – debaty o koncepci sociálního bydlení v Praze, o životě s osobní asistencí ve vlastním bytě nebo spolubydlení
19.00 – posezení u ohně s kytarami
22.00 - uložíme se ke spánku ve stanech a vyzkoušíme toto řešení bytové nouze

Akce se připojuje k Evropskému dni nezávislého života lidí s postižením (5. května). Koná se pod záštitou místostarostky MČ Prahy 4 Mgr. Ivy Kotvové.

Kontaktní osoba: Jitka Svobodová, Asistence o.p.s.
mobil: 739 560 211 / jitka.svobodova@asistence.org