VÁNOČNÍ VEČÍREK ASISTENCE

Přibližujeme vám vánoční večírek Asistence, na kterém se promítal film Martina Ryšavého "Tudy cesta vede", pojednávající o práci Tranzitního programu. Na začátek večera zahrál Petr Tomek na piano. Poté následovalo poděkování všem podporovatelům a dárcům, klientům, asistentům i pracovníkům Asistence. Během večera obdržel Erik Čipera, ředitel Asistence, od zástupce gen. ředitele pojišťovny České spořitelny, pana Tomáše Vaníčka, šek na 900 tisíc Kč na činnost Asistence v roce 2017. Děkujeme FLEXI životnímu pojištění. Po filmu následovala debata s režisérem filmu a hlavními protagonisty. Večer ukončil koncert kapely Der Šenster Gob, na úplný závěr zahrál DJ Na Hanbě alias Tadeáš Polák. Večerem nás skvěle provedla Mallory a společně jsme tak se všemi uzavřeli rok 2016! Děkujeme všem. Foto Jan Zálešák.