Někam patřit

Cílem programu je:

  • navazování nových vztahů a jejich udržování, orientace v nich (známí, kamarádi, přátelé, partner),
  • hledání místa nebo skupiny lidí, kam „budu patřit“.

Individuální podpora probíhá v kontaktu klienta a konzultanta a je zaměřena podle jeho aktuálních potřeb a situace. Konzultační podpora může být zaměřená na ujasňování představ o tom, co znamená někam patřit, jak toho dosáhnout, případně na ujasňování toho, jakou podobu mohou mít různé vztahy (známí, kamarádi, přátelé, partner) a jak tyto vztahy vytvářet a udržovat.

Klienti ale mohou být podporováni i přímo „v terénu“, a to buď formou nácviku v reálných situacích nebo je konzultant může podpořit svou přítomností v reálné situaci a její následnou reflexí a zpětnou vazbou.

V praxi to pak může fungovat například takto: konzultant s klientem určitý čas plánují, co by chtěl klient dělat, jaké jsou jeho zájmy, jeho silné stránky, které by mohl do dané skupiny přinést. Poté společně vyhledají skupinu nebo místo, kam docházet (např. komunitní centrum, kavárna v okolí klientova bydliště, zájmové aktivity), průběžně vyhodnocují, jak se zapojování daří, do spolupráce je zapojen asistent nácviku nebo dobrovolník.

Program je zaměřený na podporu vztahů v komunitě - konzultant, asistent nebo dobrovolník tyto vztahy nenahrazují. V rámci programu je proto kladen velký důraz na vyjasňování role konzultanta nebo asistenta.