Praha bez bariér

Asistence o.p.s. se dlouhodobě věnuje aktivitám, které vedou k rozpouštění bariér ve veřejném prostoru. Za tímto účelem pořádáme happeningy, Erik Čipera se také podílel na vzniku Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v Praze, která se má zrealizovat do roku 2025. Pomozte nám a kontrolujte, zda se plní podle plánu!
V letošním roce se zprovozní výtahy na I.P.Pavlova, Andělu a Můstku, bezbariérové zastávky také přibývají.

Zapojte se a upozorňujte své zastupitele na problematická místa ve vašem okolí, zeptejte se radních na Magistrátu HLMP: http://dotazy.praha.eu/