Služby

Osobní asistence

Osobní asistence

Službu osobní asistence poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let na území hlavního města Prahy. Pracujeme formou řízené asistence, kterou organizují koordinátoři, proškolení a nábor nových asistentů zajišťuje instruktor.

Kateřina Hlavinková
katerina.hlavinkova@asistence.org
734 328 768

Tranzitní program

Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace je umožnit dospívajícím a dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením, aby se začlenili do života v běžné společnosti a komunitě. Služba je poskytována bezplatně a to v pěti základních programech.

Jitka Svobodová
jitka.svobodova@asistence.org
739 560 211

Dobrovolnický program

Dobrovolnictví

Zprostředkováváme dobrovolníky pro klienty našich služeb - asistence na volnočasové aktivity, kulturní akce, doučování...
Chcete-li se stát dobrovolníkem, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků.

Martina Částková
dobrovolnici@asistence.org
603 569 690

Poradenství

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je zaměřeno na psychologickou podporu lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením, ale také na podporu jejich rodinných příslušníků, blízkých a pečujících osob.

Vlasta Stupková
vlasta.stupkova@asistence.org
739 014 934