Služby

Osobní asistence

Osobní asistence

Službu osobní asistence poskytujeme lidem s tělesným a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let na území hlavního města Prahy. Pracujeme formou řízené asistence, kterou organizují koordinátoři, proškolení a nábor nových asistentů zajišťuje instruktor.

Kontaktní osoba: Kateřina Hlavinková
katerina.hlavinkova@asistence.org
734 328 768

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Zprostředkováváme dobrovolníky pro klienty všech našich služeb - asistence na volnočasové aktivity, kulturní akce, doučování...
Chcete-li se stát dobrovolníkem, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků, zajišťujeme zácvik instruktora osobní asistence.

Kontaktní osoba: Martina Částková
dobrovolnici@asistence.org 603 569 690

Tranzitní program

Tranzitní program

Tranzitní program je určen pro studenty středních škol, absolventy a lidi v produktivním věku s tělesným a kombinovaným postižením. Pomáhá uživatelům v dosažení jejich přání a cílů např. v oblasti dalšího studia, pracovního uplatnění, trávení volného času, nebo bydlení.

Kontaktní osoba: Jitka Svobodová
jitka.svobodova@asistence.org 739 560 211

Podporované zaměstnání

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určena pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Podporu v rámci služby může čerpat taktéž zaměstnavatel (pracovní asistence).

Kontaktní osoba: Natálie Kříhová
natalie.krihova@asistence.org 603 551 095

MAPA ZDE a FOTOMAPA ZDE

Ergoterapie

Ergoterapie

Ergoterapie je služba, která usiluje o maximální soběstačnost osob s jakýmkoliv typem postižení, zejména při provádění běžných denních činností. V rámci ergoterapie u nás probíhají nácviky běžných denních i pracovních činností a tréninky kognitivních funkcí. Poskytujeme také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek i úprav prostředí.

Kontaktní osoba: Eva Hrabalová
ergoterapie@asistence.org 605 700 205

MAPA ZDE a FOTOMAPA ZDE

Poradenství

Poradenství

Psychologické poradenství doplňuje sociální služby Asistence, o.p.s. Je zaměřeno na psychologickou podporu dospívajících nebo dospělých lidí s tělesným nebo kombinovaným postižením, ale také na podporu jejich rodinných příslušníků, blízkých a pečujících osob.
Podpora je poskytována jak individuální, tak skupinovou formou.

Kontaktní osoba: Vlasta Stupková
vlasta.stupkova@asistence.org 739 014 934

MAPA ZDE a FOTOMAPA ZDE