Vyjádřit svůj názor

Program Vyjádřit svůj názor je zaměřen na

  • řešení konkrétních problémů, obtíží nebo záležitostí prostřednictvím vyhledávání relevantních informací, zvažování různých variant a možností, vyhodnocování pro a proti, přínosů a rizik,
  • zdokonalování formulace a vyjadřování vlastního názoru a argumentace,
  • vyjednávání s třetími stranami (rodiče, partner, školy, služby atp.).

Program je zaměřený na individuální podporu klientů při řešení konkrétních problémů, obtíží nebo záležitostí.
Klient je do řešení své situace v maximální možné míře zapojován tak, aby v průběhu řešení získával zároveň i dovednosti v oblasti komunikace, vyhledávání informací, vyjednávání, rozhodování.
Součástí služby mohou být setkání a společné schůzky se třetími stranami (lidé, kteří mohou klienta podpořit v řešení, lidé, kterých se situace dotýká nebo např. lidé kteří jsou s klientem v konfliktu).